Auditorlik tashkilotining xulosasi

«O’zbekiston temir yo’llari» DATK ning 01.01.2014 yildan 31.12.2014 yilgacha bo’lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi «AUDIT-AS» auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi.

«O’zbekiston temir yo’llari» DATK ning 01.01.2014 yildan 31.12.2014 yilgacha bo’lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi «AUDIT-AS» auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi.

«O’zbekiston temir yo’llari» AJ ning 01.01.2015 yildan 31.12.2015 yilgacha bo`lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi «ODIL-AUDIT» auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi. Yuklab olish

«O’zbekiston temir yo’llari» AJ ning 01.01.2016 yildan 31.12.2016 yilgacha bo`lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi «ODIL-AUDIT» auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi. Yuklab olish

«O’zbekiston temir yo’llari» AJ ning 01.01.2017 yildan 31.12.2017 yilgacha bo`lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi «ODIL-AUDIT» auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi. Yuklab olish