Yuk va tijorat ishlari bo’yicha qo’shimcha ma’lumotlar.