Auditorlik tashkilotining xulosasi

“O’zbekiston temir yo’llari” DATK ning 01.01.2014 yildan 31.12.2014 yilgacha bo’lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi “AUDIT-AS” auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi.

“O’zbekiston temir yo’llari” DATK ning 01.01.2014 yildan 31.12.2014 yilgacha bo’lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi “AUDIT-AS” auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi.

“O’zbekiston temir yo’llari” AJ ning 01.01.2015 yildan 31.12.2015 yilgacha bo`lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi “ODIL-AUDIT” auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi. Yuklab olish

“O’zbekiston temir yo’llari” AJ ning 01.01.2016 yildan 31.12.2016 yilgacha bo`lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi “ODIL-AUDIT” auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi. Yuklab olish

“O’zbekiston temir yo’llari” AJ ning 01.01.2017 yildan 31.12.2017 yilgacha bo`lgan moliyaviy xisobotining auditorlik tekshiruvi “ODIL-AUDIT” auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan.
Auditorlik tashkilotining xulosasi. Yuklab olish