Hisoblangan va to’langan dividendlar haqida ma’lumot

Yillar   Sof foydadan dividendga yo’naltirilgan Asos Izoh
 %      ming so’m
2013 1,5   9 952 684,4 «O’zbekiston temir yo’llari» AJning 31.03.2015 yildagi Kengashi Bayoni   O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 6 dekabrdagi PQ-1874 sonli “Xorazm viloyatinining obodonchilik va aholi suv ta’minotini tubdan yahshilash, Urganch shahar bosh rejasini amalga oshirish chora-tadborlarito’g’risidagi” Qaroriga asosan Shovot kanalini ta’mirlash va uning qirg’oqlarini obodonlashtirishga yo’naltirilgan
2014 1     5 210 418,2 «O’zbekiston temir yo’llari» AJ yagona aksiyadori-ishonchli vakilining 16.03.2016y.dagi bayoni O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.03.2017y.dagi PQ-2387-sonli “Quyuv mexanika zavodi” ShK ning ishlab chiqarish maydonlarini rekonstruksiya qilish” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to’grisida”gi qaroriga asosan, ushbu qarordagi loyihalarni amalga oshirishga yo’naltirilgan
2015 2 9 585 520,2 «O’zbekiston temir yo’llari» AJ yagona aksiyadorining 06.05.2017y.dagi bayoni O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.03.2017y.dagi PQ-2387-sonli “Quyuv mexanika zavodi” ShK ning ishlab chiqarish maydonlarini rekonstruksiya qilish” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to’grisida”gi qaroriga asosan, ushbu qarordagi loyihalarni amalga oshirishga yo’naltirilgan
2016 2 10 153 872,1 «O’zbekiston temir yo’llari» AJ yagona aksiyadorining 16.10.2018 y.dagi bayoni O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.10.2018 yildagi topshirig`i bilan belgilangan maqsadlarga yo’naltirish yoki dividend to’loviga;
2017 2 19 480 765,6 «O’zbekiston temir yo’llari» AJ yagona aksiyadorining 16.10.2018 y.dagi bayoni O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.10.2018 yildagi topshirig`i bilan belgilangan maqsadlarga yo’naltirish yoki dividend to’loviga;