Jamiyat HMH

Приказ №05 от 11.01.2006 г. «О введении форменной одежды нового образца для работников».

• приказ №249-Н от 02.06.2015г. «О переименовании ГАЖК».


• “O’zbekiston temir yo’llari” aksiyadorlik jamiyati УСТАВИ (янги таҳрирда).


• “O’zbekiston temir yo’llar” aksiyadorlik jamiyati USTAVI (yangi tahrirda).


• O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 y 24 apreldagi UP-4720 sonli farmoishini ijro etish xaqidagi “O’zbekiston temir yo’llari” AJ boshqaruv raisining 2015 y 8 maydagi 218-N sonli buyrug’i.


• «O’zbekiston temir yo’llari» AJda jismoniy va yuridik shahslarning murojatlari bilan ishlash tartibi.


• “O’zbekiston temir yo’llari” aksiyadorlik jamiyati Sanoat faoliyatini tashkil etish va nazorati boshqarmasining nizomi.


• TOSHKENT TEMIR YO’L TRANSPORTI KASB-HUNAR KOLLEJINING USTAVI.


• Qo’ng’irot mintaqaviy temir yo’l uzeli ustavi.