Stansiyalar ro’yxati

«O’zbekiston temir yo’llari» AJ temir yo’l stansiyalari ro’yxati
(10.09.2016 yil xolatiga).
«Toshkent» MTU 
№ p.p.stansiyalar nomi stansiya turistansiya toifasi
1Aqchayuk tashishga oiduchinchi 
2Angrenyuk tashishga oidbirinchi
3Axangaranyuk tashishga oidbirinchi
4Barrajyuk tashishga oiduchinchi 
5Bekabadyuk tashishga oidbirinchi
6Bo’zsuyuk tashishga oiduchinchi 
7Kelesyuk tashishga oiduchinchi 
8Nazarbekyuk tashishga oidikkinchi
9Ozodlikyuk tashishga oidikkinchi
10Raximovayuk tashishga oidto’rtinchi
11Salaryuk tashishga oiduchinchi 
12Sergeliyuk tashishga oidikkinchi
13Sirdarinskayayuk tashishga oiduchinchi 
14Tashkent-Tovarniyyuk tashishga oidikkinchi
15Tuqimachiyuk tashishga oidikkinchi
16Farxadyuk tashishga oiduchinchi 
17Xamzayuk tashishga oiduchinchi 
18Yalangachyuk tashishga oiduchinchi 
19Yangiyo’l yuk tashishga oiduchinchi 
20Tashkent-Passajirskiyyo’lovchi tashishga oidtoifasiz
21Tashkent-Yujniyyo’lovchi tashishga oidbirinchi
22Ablikoraliqdagiikkinchi
23Aqaltinoraliqdagito’rtinchi
24Almazaroraliqdagibeshinchi
25Aranchioraliqdagibeshinchi
26Baxtoraliqdagito’rtinchi
27Bayautoraliqdagito’rtinchi
28Boytog’oraliqdagibeshinchi
29Gulistanoraliqdagito’rtinchi
30Daliguzaroraliqdagito’rtinchi
31Dashtobodoraliqdagito’rtinchi
32Do’stlikoraliqdagito’rtinchi
33Jaloiroraliqdagibeshinchi
34Zarbdaroraliqdagito’rtinchi
35Irdjarskayaoraliqdagito’rtinchi
36Kadiryaoraliqdagito’rtinchi
37Kuchlukoraliqdagito’rtinchi
38Noviy Chinazoraliqdagito’rtinchi
39Paxtaoraliqdagito’rtinchi
40Paxtakororaliqdagito’rtinchi
41Raz’ezd 10oraliqdagibeshinchi
42Raz’ezd 205oraliqdagibeshinchi
43Raz’ezd 6oraliqdagibeshinchi
44Raz’ezd 9oraliqdagibeshinchi
45Raz’ezd 3oraliqdagibeshinchi
46To’y-tepaoraliqdagito’rtinchi
47O’rta-auloraliqdagito’rtinchi
48Xodjikentoraliqdagito’rtinchi
49Chimkurganoraliqdagibeshinchi
50Chinazoraliqdagito’rtinchi
51Chirchiqoraliqdagibeshinchi
52Yangieroraliqdagito’rtinchi
53Aqqavaqoraliqdagi  to’rtinchi
54Xavastsaralovchitoifasiz
55Chuqursaysaralovchitoifasiz
56Jizzahuchastkadagibirinchi
57Uzbekistanuchastkadagiuchinchi 
58KuloraliqdagiESR — 722646
59OrzuoraliqdagiESR — 722650
Jami Toshkent MTU bo’yicha
Jami59
 ulardan toifa bo’yicha:
1toifasiz3
2birinchi5
3ikkinchi6
4uchinchi11
5to’rtinchi22
6beshinchi12
Hammasi bo’lib59
ulardan stansiya turi bo’yicha:
1Stansiyalar54
2raz’ezdlar5
«Qo’qon» MTU
№ p.p.stansiyalar nomi stansiya turistansiya toifasi
1Altiariqyuk tashishga oidbirinchi
2Andijan-1yuk tashishga oidbirinchi
3Andijan-2yuk tashishga oiduchinchi 
4Assakeyuk tashishga oidikkinchi
5Axunbabaevayuk tashishga oidbirinchi
6Quvayuk tashishga oiduchinchi 
7Marg’ilonyuk tashishga oiduchinchi 
8Namanganyuk tashishga oiduchinchi 
9Popyuk tashishga oiduchinchi 
10Uychiyuk tashishga oiduchinchi 
11Uchqo’rg’onyuk tashishga oidikkinchi
12Temiryo’lobodyuk tashishga oiduchinchi 
13Akbarabadoraliqdagibeshinchi
14Ariqbashioraliqdagibeshinchi
15Buvaydaoraliqdagibeshinchi
16Grunch-mazaroraliqdagito’rtinchi
17Qaqiroraliqdagito’rtinchi
18Kirgilioraliqdagito’rtinchi
19Quvasayoraliqdagito’rtinchi
20Mexnatobodoraliqdagibeshinchi
21Paytug’oraliqdagito’rtinchi
22Rapkanoraliqdagito’rtinchi
23Savayoraliqdagito’rtinchi
24Suvonobodoraliqdagibeshinchi
25Tentyaksayoraliqdagibeshinchi
26Turaqo’rg’onoraliqdagito’rtinchi
27Farg’ona-2oraliqdagito’rtinchi
28Furqatoraliqdagito’rtinchi
29Xaqqulobodoraliqdagito’rtinchi
30Xalqobodoraliqdagibeshinchi
31Xonobodoraliqdagibeshinchi
32Chortoqoraliqdagito’rtinchi
33Chustoraliqdagito’rtinchi
34Shaxrixonoraliqdagito’rtinchi
35Yaypanoraliqdagibeshinchi
36Qo’qonsaralovchitoifasiz
37ChodakoraliqdagiESR — 741740
38KonoraliqdagiESR — 741721
39Qo’shminororaliqdagiESR — 741736
Jami Qo’qon MTU bo’yicha
Jami36
ulardan toifa bo’yicha:
1toifasiz1
2birinchi2
3ikkinchi3
4uchinchi7
5to’rtinchi14
6beshinchi9
Hammasi bo’lib 39
 ulardan stansiya turi bo’yicha:
1Stansiyalar39
2raz’ezdlar0
«Buxoro» MTU
№ p.p.Stansiyalar nomistansiya turistansiya toifasi
1Binokoryuk tashishga oidikkinchi
2Buxoro-2yuk tashishga oidikkinchi
3Zarafshanyuk tashishga oidikkinchi
4Ziyovuddinyuk tashishga oidikkinchi
5Qarakattayuk tashishga oiduchinchi
6Qoroulbozoryuk tashishga oidbirinchi
7Kattaqo’rgonyuk tashishga oiduchinchi
8Qizilquduqyuk tashishga oidto’rtinchi
9Maroqandyuk tashishga oidbirinchi
10Mustaqillikyuk tashishga oiduchinchi
11Navoiyuk tashishga oidikkinchi
12Tashkurayuk tashishga oidto’rtinchi
13Tinchlikyuk tashishga oidbirinchi
14Uchquduq -1yuk tashishga oidikkinchi
15Olotoraliqdagito’rtinchi
16Buzaubayoraliqdagiuchinchi
17Bulung’uroraliqdagito’rtinchi
18G’allyoroloraliqdagito’rtinchi
19Jomboyoraliqdagito’rtinchi
20Jumaoraliqdagito’rtinchi
21Zafarobodoraliqdagibeshinchi
22Zirabuloqoraliqdagito’rtinchi
23Kogonoraliqdagito’rtinchi
24Kanimexoraliqdagito’rtinchi
25Qorako’l oraliqdagito’rtinchi
26Karmana (bыv.301)oraliqdagibeshinchi
27Quralioraliqdagito’rtinchi
28Quyumozororaliqdagibeshinchi
29Qiziltepaoraliqdagito’rtinchi
30Maylisayoraliqdagito’rtinchi
31Malikoraliqdagibeshinchi
32Mardjonbuloq (Bogarnoe)oraliqdagito’rtinchi
33Murgakoraliqdagibeshinchi
34Nurbuloqoraliqdagito’rtinchi
35Uchquduq-2oraliqdagito’rtinchi
36Xodjadavlatoraliqdagiuchinchi
37Yakatutoraliqdagito’rtinchi
38Raz’ezd 16oraliqdagibeshinchi
39Raz’ezd 13oraliqdagibeshinchi
40Raz’ezd 24oraliqdagibeshinchi
41Raz’ezd 28oraliqdagibeshinchi
42Raz’ezd 29oraliqdagibeshinchi
43Raz’ezd 30oraliqdagibeshinchi
44Raz’ezd 31oraliqdagibeshinchi
45Raz’ezd 33oraliqdagibeshinchi
46Raz’ezd 38oraliqdagibeshinchi
47Raz’ezd 39oraliqdagibeshinchi
48Raz’ezd 40oraliqdagibeshinchi
49Raz’ezd 41oraliqdagibeshinchi
50Raz’ezd. 42oraliqdagibeshinchi
51Raz’ezd 43oraliqdagibeshinchi
52Raz’ezd 137oraliqdagibeshinchi
53Raz’ezd 139oraliqdagibeshinchi
54Raz’ezd 141 (Adjibigut)oraliqdagibeshinchi
55Raz’ezd 142oraliqdagibeshinchi
56Raz’ezd 143oraliqdagibeshinchi
57Raz’ezd 144oraliqdagibeshinchi
58Raz’ezd 145oraliqdagibeshinchi
59Raz’ezd 303oraliqdagibeshinchi
60Raz’ezd 304oraliqdagibeshinchi
61Raz’ezd 305oraliqdagibeshinchi
62Raz’ezd 306oraliqdagibeshinchi
63Raz’ezd 307oraliqdagibeshinchi
64Raz’ezd 308oraliqdagibeshinchi
65Raz’ezd 309oraliqdagibeshinchi
66Raz’ezd 311oraliqdagibeshinchi
67Buxoro-1saralovchitoifasiz
68Samarqandxududiybirinchi
jami Buxoro MTU bo’yicha
jami68
ulardan toifa bo’yicha:
1toifasiz 1
2birinchi4
3ikkinchi6
4uchinchi5
5to’rtinchi18
6beshinchi34
hammasi bo’lib68
ulardan stansiya turi bo’yicha:
1stansiyalar39
2raz’ezdlar29
 «Qo’ng’irot» MTU
№ p.p.stansiyalar nomistansiya turistansiya toifasi
1Qarauzekyuk tashishga oidikkinchi
2Miskinyuk tashishga oidikkinchi
3Nukus                               yuk tashishga oidbirinchi
4Abadanoraliqdagibeshinchi
5Ajiniyazoraliqdagibeshinchi
6Aq- To’beoraliqdagibeshinchi
7Oltinko’l oraliqdagibeshinchi
8Ayapbergenoraliqdagibeshinchi
9Bagatoraliqdagito’rtinchi
10Barsa-Kelmesoraliqdagibeshinchi
11Berdaxoraliqdagibeshinchi
12Berunioraliqdagibeshinchi
13Bo’stonoraliqdagibeshinchi
14Burgutlioraliqdagibeshinchi
15Jumurtauoraliqdagito’rtinchi
16Dungulyukoraliqdagibeshinchi
17Jasliqoraliqdagito’rtinchi
18Istiqloloraliqdagibeshinchi
19Qaraqalpakiyaoraliqdagiuchinchi
20Karyernaya (st. Boday)oraliqdagibeshinchi
21Kaskatau (st.Tandiri)oraliqdagibeshinchi
22Kiyksayoraliqdagibeshinchi
23Qo’ybakoraliqdagibeshinchi
24Quanishoraliqdagibeshinchi
25Qumshungul oraliqdagibeshinchi
26Kunxodjaoraliqdagito’rtinchi
27Qirqqizoraliqdagito’rtinchi
28Nazarxanoraliqdagito’rtinchi
29Naymanko’l oraliqdagito’rtinchi
30Pitnyakoraliqdagito’rtinchi
31Raushanoraliqdagibeshinchi
32Taxiatash-pristan    oraliqdagito’rtinchi
33Taxirko’l oraliqdagibeshinchi
34Turtguloraliqdagito’rtinchi
35Xazarasporaliqdagito’rtinchi
36Xankioraliqdagito’rtinchi
37Xateporaliqdagibeshinchi
38Chimbayoraliqdagibeshinchi
39Shavatoraliqdagito’rtinchi
40Shumanayoraliqdagito’rtinchi
41Elliqalaoraliqdagito’rtinchi
42Raz’ezd 180oraliqdagibeshinchi
43Raz’ezd 449oraliqdagibeshinchi
44Qo’ng’rotxududiybirinchi
45Urgenchxududiybirinchi
46Xodjeylixududiyto’rtinchi
jami Qo’ng’irot MTU bo’yicha
jami46
ulardan toifa bo’yicha:
1toifasiz 0
2birinchi3
3ikkinchi2
4uchinchi1
5to’rtinchi16
6beshinchi24
hammasi bo’lib46
ulardan stansiya turi bo’yicha:
1stansiyalar44
2raz’ezdlar2
«Qarshi» MTU
№ p.p.stansiyalar nomistansiya turistansiya toifasi
1Qosonyuk tashishga oiduchinchi
2Qashqadaryoyuk tashishga oiduchinchi
3Kitobyuk tashishga oidikkinchi
4Serniy zavodyuk tashishga oidikkinchi
5Tanxozyuk tashishga oiduchinchi
6Sho’rtanyuk tashishga oidikkinchi
7Ayritamoraliqdagito’rtinchi
8Alatunoraliqdagibeshinchi
9Buzaxuroraliqdagibeshinchi
10G’uzaroraliqdagito’rtinchi
11Gumbazoraliqdagibeshinchi
12Dexqonobodoraliqdagiuchinchi
13Jomoraliqdagibeshinchi
14Jayronoraliqdagito’rtinchi
15Jarquduqoraliqdagibeshinchi
16Qayirmaoraliqdagibeshinchi
17Qamashioraliqdagito’rtinchi
18Kengsoyoraliqdagiuchinchi
19Qoradaxnaoraliqdagibeshinchi
20Mubarekoraliqdagito’rtinchi
21Neguzoraliqdagibeshinchi
22Nishonoraliqdagito’rtinchi
23Oqrabotoraliqdagito’rtinchi
24Toshg’uzaroraliqdagito’rtinchi
25Ulusoraliqdagibeshinchi
26Chashmaixafizonoraliqdagibeshinchi
27Yakkobag’oraliqdagito’rtinchi
28Raz’ezd 146oraliqdagibeshinchi
29Raz’ezd. 148oraliqdagibeshinchi
30Raz’ezd. 149oraliqdagibeshinchi
31Raz’ezd. 151oraliqdagibeshinchi
32Raz’ezd. 154oraliqdagibeshinchi
33Qarshixududiytoifasiz
jami «Qarshi» MTU bo’yicha
jami33
ulardan toifa bo’yicha:
1toifasiz 1
2birinchi0
3ikkinchi3
4uchinchi5
5to’rtinchi9
6beshinchi15
hammasi bo’lib33
ulardan stansiya turi bo’yicha:
1stansiyalar28
2raz’ezdlar5
 «Termez» MTU
№ p.p.stansiyalar nomistansiya turistansiya toifasi
1Galabayuk tashishga oidbirinchi
2Darbandyuk tashishga oidvtorogo
3Jarqo’rg’onyuk tashishga oiduchinchi
4Quduqliyuk tashishga oidikkinchi
5Qumko’rg’onyuk tashishga oidikkinchi
6Sariosiyoyuk tashishga oiduchinchi
7Baqtriyaoraliqdagibeshinchi
8Boysunoraliqdagito’rtinchi
9Boldiroraliqdagibeshinchi
10Denauyuk tashishga oiduchinchi
11Naushaxaroraliqdagibeshinchi
12Oqjaroraliqdagibeshinchi
13Oqnazaroraliqdagibeshinchi
14Pulxokimoraliqdagibeshinchi
15Surxonoraliqdagibeshinchi
16Tangimushoraliqdagibeshinchi
17Uchqiziloraliqdagito’rtinchi
18Xayrabadoraliqdagito’rtinchi
19Sherobodoraliqdagito’rtinchi
20Sho’roboraliqdagibeshinchi
21Sho’rchioraliqdagito’rtinchi
22Elbayanoraliqdagibeshinchi
23Raz’ezd 165oraliqdagibeshinchi
24Termezxududiybirinchi
1stansiya Amuzangdemontaj qilingan
jami «Termez» MTU bo’yicha
jami24
ulardan toifa bo’yicha:
1toifasiz 0
2birinchi2
3ikkinchi3
4uchinchi2
5to’rtinchi6
6beshinchi11
hammasi bo’lib24
ulardan stansiya turi bo’yicha:
1stansiyalar23
2raz’ezdlar1
jami  269 stansiyalar